‫اتاق مخصوص جلسات‬

مجموعه اکسيژن رويال يک اتاق جلسه مجهز را در بهترين نقطه ي مجموعه براي اعضا تدارک ديده است تا اعضا در کنار استفاده از مجموعه ، قادر به برگزاري جلسات کاري يا دوستانه ي خود باشند .
استفاده از اين اتاق به سهولت و با تعيين وقت قبلي براي اعضا امکان پذير است . همچنين اعضا مي توانند از خدمات ويژه پذيرايي بوفه  نيز در حين برگزاري جلسات استفاده نمايند .