‫تغيير شيوه پرداخت در ثبت نام هاي اكسيژن پرو‬

هم زمان با پايان تعميرات ميانه سال و شروع به كار مجدد مجموعه اكسيژن پرو سبحان از تاريخ ٩٥/٧/٣ ، گروه اكسيژن افتخار دارد تا در راستاي  شناسايي و پاسخ به نياز هاي اعضاء گرامي،تغييرات شيوه پرداخت ثبت نام هاي جديد خود را از روز شنبه٩٥/٧/٣ جاري نمايد . در اين طرح ،  تعرفه هاي استفاده از مجموعه بدون افزايش و همانند روال سابق باقي مانده و تسهيلات جديدي از جمله كارت ميهمان ، استفاده از آرايشگاه و امكان استفاده از ثبت نام هاي بلندمدت بنا به نياز اعضاء محترم ، به پكيج ها اضافه مي گردد . جهت كسب اطلاعات بيشتر از  پكيج هاي ثبت نامي و آگاهي از امتيازات ويژه هر پكيج با پذيرش شعبات  اكسيژن  تماس حاصل نماييد : 

اكسيژن پرو :  3-22682401 

‎اكسيژن شهرك : 8-88363426

 

اخبار اکسيژن