‫پزشکي ورزشي‬

 مشاوره پزشکي و سلامت :
اين تيم با استفاده از روش هاي تخصصي سلامت و با برگزاري آزمايشات کامل پزشکي و با همکاري آزمايشگاه هاي مطرح , توصيه هاي لازم پزشکي را به اعضا و مربيان ارائه مي دهد . اين توصيه ها با در نظر گرفتن تمامي شاخص هاي مهم سلامتي , راهگشاي شما در پيمودن مسير سالم زيستن خواهند بود.
مشاوره فيزوتراپي و کايروپرکتور :
متخصصان علم فيزو تراپي و کايروپرکتور مجموعه اکسيژن رويال همواره شما را در جلوگيري از آسيب و درد هاي مفاصل و همچنين مشاوره در خصوص نحوه صحيح تمرين هاي ورزشي ياري خواهند نمود.