‫بوفه‬

در اين قسمت از مجموعه سعي گرديده تا فضاي ورزشي و پرهيجان اکسيژن پرو با صرف يک وعده ي غذايي سلامت تکميل گردد . انواع نوشيدني هاي گرم و سرد و همچنين غذا هاي سلامت و رژيمي و همچنين منوي صبحانه ي بوفه ، شما را از يک رستوران کامل بي نياز مي نمايد . همچنين همراه با ميل کردن غذاهاي لذيذ مي توانيد ميزان کالري مصرفي روزانه ي خود را نيز تحت کنترل داشته باشيد .