‫مشاوره پزشکي‬

اکسيژن حفظ سلامتي روحي و آمادگي جسماني را متعالي ترين هدف ورزش مي داند . لذا در همين راستا سعي شده تا با بهره گيري از پزشکان مجرب فضاي پر هيجان ورزشي همواره با اولويت حفظ سلامتي براي اعضا به عنوان خطي مشي اکسيژن پرو|سبحان  قرار گيرد.