‫اکسيژن پرو | سبحان‬

در سال 1393 باشگاه اکسيژن پرو ( فرشته ) که محل تولد اکسيژن بوده است ، بعد از 10 سال به کار خود خاتمه داده و به مکان جديدي در خيابان شهيد ميرزاپور ( سهيل سابق )  ، جنب مجتمع مسکوني سبحان انتقال يافت . اکسيژن پرو مخفف اکسيژن پروفشنال به معناي حرفه اي ميباشد و همانطور که از نامش پيداست خدمات ورزشي را بصورت حرفه اي به کساني که هدفشان از ورزش فراتر از حفظ سلامتي است ارائه مي نمايد. اين باشگاه مانند بهشتي براي ورزشکاران مي باشد که کليه امکانات را براي ورزش حرفه اي ايشان در زير يک سقف فراهم مي نمايد . دامنه ي اين امکانات از دستگاه ها و تجهيزات به روز دنيا گرفته تا مربيان حرفه اي و تراز اول کشور و فضاي وسيع براي ورزش هاي متنوع و ... گسترده است .