‫درباره اکسيژن پزشکي ورزشي‬

مرکز تخصصي پزشکي ورزشي اکسيژن، واقع در مجموعه ورزشي انقلاب با استفاده از پيشرفته ترين دستگاه ها و تست هاي پزشکي ورزشي روز دنيا و همچنين مشاوره با کادر مجرب پزشکان متخصص، اطلاعات مفيد و کافي را از عملکرد بدنتان به شما ارائه خواهد داد تا علاوه بر آگاهي از وضعيت جسماني خود، گام هاي دقيق تر و نتيجه بخشي در مسير دستيابي و تحقق اهداف ورزشي برداشته شود.