‫دستگاه هاي لايف فيتنس‬

کمپاني لايف فيتنس به عنوان يکي از پيشروان صنعت ورزشي , دستگاه هاي ورزشي پيشرفته اي را طراحي و توليد کرده است. تمامي اين دستگاه ها قابليت ضبط اطلاعات شخصي افراد را روي حافظه مخصوص دارند.
تجيزات مجموعه سلامتي اکسيژن رويال نيز تحت کنترل نرم افزار سلامتي مي باشند. به اين صورت که طبق صلاحديد مشاوران سلامتي , برنامه تمرينات ورزشي اعضا , براساس شرايط فيزيکي آنها تنظيم مي گردد .