‫ سورپرايز سال ٩٥‬

سورپرايز سال ٩٥
گروه اكسيژن با افتخار خبر فوق العاده بازگشايي شعبه جديد خود در مجموعه ورزشي انقلاب را اعلام مي نمايد.
خبر خوب ديگر اين است كه علاوه بر دسترسي سريع و آسان تر به نزديك ترين شعبه، اكسيژن امكانات ويژه اي را براي متقاضيان استفاده از مجموعه ورزشي انقلاب در نظر خواهد گرفت. 
تبريك به خانواده اكسيژن

 

اخبار اکسيژن