‫فرم استخدام در مجموعه هاي اکسيژن‬

اطلاعات تماس
اطلاعات تحصيلي
اطلاعات آموزشي


سوابق کاري
با توجه به رشته تحصيلي و تخصص هايتان در چه زمينه هايي مايل به همكاري هستيد( شغل درخواستي)

اطلاعات فني تخصصي
تغییر تصویر

استخدام