‫مراحل انجام تست ها‬

 • مراحل انجام تستها

  1.تکميل نمودن فرم مشخصات فردي و گرفتن شرح حال پزشکي

  2.آناليز ترکيب کلي بدن با دقيق ترين  و جديدترين دستگاه inbody 570 ( بررسي ميزان چربي.آب ،توده عضلاني بدن و ... )

  3.آناليزخوني توسط دستگاه bioresonance( بررسي تمام فاکتورهاي بدن اعم از ويتامين ها،مينرال ها.تريس المنت ها و کو آنزيم ها... )

  4.تست سنجش متابوليسم توسط دستگاه calorimetry( سنجش ميزان سوخت و ساز بدن در حالت استراحت،تعيين متابوليسم  پايه بدن ،تعيين ميزان چربي وکربوهيدرات سوزي بدن در حالت استراحت)

  5.تست تنفس توسط دستگاه spirometer پيشرفته (تعيين ظرفيت تنفسي.تست قلبي عروقي تنفسي و همچنين ارائه راهکارهايي جهت بالابردن توان قلبي و تنفسي)

  6.تست پيشرفته ورزشي توسط دستگاه gas analyzer يا CPET ( ارزيابي دقيق ضربان چربي سوزي،ميزان دقيق کربوهيدرات و قند مصرفي،سنجش ميزان مصرف کالري در حالت ورزشي ،آستانه بي هوازي و هوازي،. تعيين ميزان لاکتيک شدن بدن و تعيين ميزان اکسيژن خوني ... )

  7.ارائه برنامه تغذيه و مکمل هاي غذايي و ورزشي با توجه به نتايج تمامي تستها

  8.ارسال تمامي مدارک پزشکي بررسي شده همراه با برنامه دقيق تغذيه اي و مکمل ها پس از تحليل داده ها

   

   

  ساير خدمات

  ·اسکن کف پا

  ·طب سوزني

  ·چک آپ کامل پزشکي

  ·فيزيو تراپي و کاريو پرکتيک و درمان آسيب ها

  ·تشخيص رنج و دامنه حرکات ورزشي توسط دستگاه