‫معرفي خدمات‬

 

 

مشاوره تخصصي تجويز انواع رژيم ها از قبيل : کاهش وزن – افزايش وزن رژيم ويژه ورزشکاران

(رژيم فصلي.رژيم دوره امتحانات.رژيم بيماري خاص.رژيم گياه خواري. رژيم ديابتي.رژيم افسردگي.رژيم بيماري قلبي.رژيم هاي سرطانيي.رژيم اسمي.رژيم کليوي رژيم درماني بيماري هاي عصبي )

 مشاوره مکمل هاي ورزشي و غذايي (امادگي براي مسابقات از مبتدي تا قهرماني. کاهش و افزايش وزن)

 اناليزخوني( بررسي تمام فاکتورهاي خوني اعم از ويتامين ها،مينرال ها.تريس المنت ها و کو انزيم ها... )

 اناليز ترکيب کلي بدن با دقيق ترين و جديدترين دستگاه inbody ( بررسي ميزان چربي اب ،توده عض ني بدن و ... )

تست پيشرفته ورزشي( ارزيابي دقيق ضربان چربي سوزي،ميزان دقيق کربوهيدرات و

قند مصرفي،سنجش ميزان مصرف کالري در حالت ورزشي ،استانه بي هوازي و هوازي،تست تنفس،تست قلبي عروقي تنفسي و همچنين ارايه راهکارهايي جهت با بردن توان قلبي و تنفسي . تعيين ميزان کتيک شدن بدن و تعيين ميزان اکسيژن خوني ... )

تست سنجش متابوليسم و کالري( سنجش کالري مصرفي در حالت ارامش،تعيين متابوليسم پايه بدن ،تعيين سوخت و ساز بدن در حالت استراحت )

اسکن کفپا  استعداديابي تخصصي( مجموع تست هاي مرتبط براي افراد 7 تا 18 سال )  طب سوزني فيزيوتراپي ( کاريوپراکتيک ) mover دستگاه تعيين ميزان دامنه حرکتي بدن 

وقتدهي: 75021داخلي2