‫دکتر بهزاد نوريان‬

دکتر بهزاد نوريان

 

- دکتري فيزيولوژي ورزشي (نفر اول دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران مرکزي در مقطع کارشناسي)

- دکتري افتخاري فيزيولوژي ورزشي از انجمن بهبود سبک زندگي (GALSI)

- مدرس آمادگي جسماني و علم تمرين در دانشگاه آزاد اسلامي

- مدرس آکادمي ملي المپيک ايران در دوره هاي تربيت عالي مربي بدنسازي (علم تمرين 1388)

- ارائه 4 مقاله ISE ISC در سمينارهاي داخلي و خارجي در سمينارهاي مختلف ورزشي

- سرپرستي و همکاري در نوشتن بيش از 10 مقاله علمي پژوهشي ISC ISE ISI ورزشي

- مسئول آموزش دانشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي تهران مرکزي از سال 1389 الي 1391

- عضو افتخاري کميته مبارزه با دوپينگ

- عضو انجمن تغذيه UNICEF

- عضو افتخاري انجمن تغذيه دانشگاه (Metro politen) انگليس

- عضو انجمن جهاني بهبود سبک زندگي (GALSI)

- مشاور عالي فدراسيون ورزشهاي بين دانشگاهي (IFIUS)

- داراي مدرک پيشرفته بين المللي PEPC(دوره پيشرفته مصرف تغذيه و مکمل هاي غذايي از دانشگاه UPM شرکت 80 ساعت آموزش با بالاترين نمره A++ perfect

- داراي مدرک بين المللي ISAK آنتروپومتريک و اندام سنجي

- داراي مدرک کمک هاي اوليه و CPR بين المللي از دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

- داراي مدرک Managing the hydrotherapy course از دانشگاه UPM مالزي