‫ چرا ورزش در آب‬

چرا ورزش در آب

Part 1

در آب بودن به خودي خود موجب مي شود که شما ورزش کنيد!!! در واقع حرکت شما براي قلبه بر مقاومت آب است.

البته منظور از ورزش در آب شنا کردن نيست، بلکه منظور ما حرکات ورزشي مانند پياده روي در آب، ايروبيک در آب و نرمش هايي است که معمولا در خشکي انجام مي گيرد.

ورزش در آب اگر به صورت صحيح انجام شود، مي تواند همانقدر که انجام اين حرکات در خشکي موثرند، براي بدن مفيد باشد. ااين ورزش ها قدرت عضلاني، استقامتي، نرمش و انعطاف پذيري و همچنين تعادل بهتر را براي بدن ورزشکاران به ارمغان مي آورند.

 پزشکان ورزش در آب را به دلايل زير توصيه مي کنند:

· به اين علت که نيروي رانش آب، تکيه گاه وزن بدن مي شود، هنگامي که شما تا گردن در آب غوطه ور هستيد، حدود 90% وزن بدن شما خنثي مي گردد و به طور قابل توجهي از فشار وزن بدن بر روي ماهيچه، استخوانها و مخصوصا مفاصل مي کاهد و شما به جاي اينکه با تمام وزن خود بر روي زمين محکمي فرود آييد، تنها با 10% وزن خود ايستاده ايد. اين خاصيت مسلما ميزان جراحات و آسيب هاي حين ورزش را به طور چشمگيري کم مي کند. 

· در هنگام غوطه وري در آب جريان خون سريعتر مي شود و سلامت قلب و عروق بهبود بخشيده مي شود.

· اگر در قسمتي از بدن دچار آسيب ديدگي و تورم باشيد، فشار آب بر روي بدن از شدت تورم کاسته و درد را کاهش مي دهد.

· در آب مقاومتي بين 4% تا 44% بيشتر از مقاومت هوا و اثر آن بر بدن را تجربه خواهيد کرد و ورزش در آب و غلبه بر اين مقاومت مانند آن است که وزنه هايي به دست و پاي خود بسته باشيد يا با دستگاه هاي وزنه دار به ورزش بپردازيد.

· از آنجايي که اين احساس براي فرد وجود دارد که انجام اين حرکات در آب کم خطر تر است، و همچنين به خاطر کم شدن نيروي جاذبه در آب، مي توان آن دسته از حرکات کششي را که انجام آنها در خشکي براي فرد ممکن نيست نيز در آب انجام داد.

· فشار عمق آب بر روي بدن، مفاصل، ماهيچه ها و اندامهاي داخلي در حين ورزش در آب، مانند يک ماساژ خوب به تمام بدن آرامش بخشيده و مانع کوفتگي بدن مي گردد.

اخبار و مقالات