‫استخدام‬

ما به همکاراني پر انرژي و تشنه موفقيت در اکسيژن احتياج داريم

زمينه هاي همکاري در اکسيژن عبارت اند از:

 • مدير
 • ناجي غريق
 • پذيرايي و آشپزي
 • دستيار مديريت
 • گرافيست
 • نظافت
 •  مربي بدنسازي
 •  عکاس
 • خدمات فني
 •  مربي ورزش هاي گروهي 
 • تکنولوژي اطلاعات
 • حسابداري
 • پزشک
 • متخصص تغذيه
 • نگهباني

 

مزاياي کار در خانواده اکسيژن: 

 

 • کار در محيطي پر از انرژي و دوستي
 • کار در محيطي با چشم انداز روشن براي پيشرفت
 • رضايتمندي شغلي
 • لذت مشارکت در ارتقاي سلامتي مردم

 

 تا اينجا شما اولين قدم را براي همکاري با ما برداشته ايد.
قدم دوم