‫ راه اندازي کلاس TRX در اکسيژن شهرک‬

وقت آن رسيده که تمرينات جديدي که براي افزايش آمادگي جسماني، استقامت, مقاومت, چابکي, انعطاف پذيري و تعادل مفيد هستند را در فضاي بي نظير سالن ورزشهاي گروهي اکسيژن امتحان کنيد.

اين تمرينات تکنيکهاي تمريني  TRX هستند که امروزه مخاطبان زيادي دارد. اين نوع کلاسها   تمرينات مختلف را توسط دو منبع  هميشه در دسترس يعني جاذبه  و وزن بدن به چالشي براي کل بدن تبديل ميکند و  تعادل  ورزشکار را به چالش کشيده و ورزشکار هيچ راهي به جز حفظ تعادل ندارد.

بعلت آويزان شدن از بند و حفظ تعادل، ورزشکار کالري زيادي را که از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ کالري  در ساعت  مي باشد را با توجه به نوع برنامه مي سوزاند.
 
در مقايسه با ساير ورزشهاي با وزن بدن مثل صخره نوردي و ژيمناستيک ورزش TRX توانسته بهترين جايگاه را داشته باشد, چرا که شما قادريد اين تمرينات را بدون خطراتي مانند سقوط يا پرت شدن و يا مشکلات گرفتگي عضلاني و غيره  انجام دهيد.

گروه اکسيژن  تمام آنچه که در يک کلاس TRX  به آن نياز داريد در اکسيژن شهرک غرب براي شما فراهم نموده است.

مجموعه اکسيژن شهرک
تلفن: 8-88363426
آدرس : شهرک غرب -سيماي ايران -بالاتر از بيمارستان لاله - پلاک 58

اخبار و مقالات