‫مرکز پزشکي ورزشي اکسيژن ‬

مرکز پزشکي ورزشي اکسيژن
مرکزي که در آن  با استفاده ازجديدترين دستگاه هاي پيشرفته پزشکي و ورزشي روز دنيا و مشاوره پزشکان متخصص  اطلاعات مفيد و کافي از عملکرد بدنتان را بدست مي آوريد
بررسي تمامي فاکتور هاي خوني اعم از ويتامين ها ، مينرال ها و .... به وسيله دستگاه آناليز خون بدون هيچ گونه خون گيري
بررسي ميزان چربي بدن،آب بدن،توده عضلاني بدن و ... به وسيله دستگاه آناليز ترکيب کلي بدني
ارزيابي ضربان چربي سوزي،ميزان سوختن کربوهيدرات ،کالري متري،آستانه بي هوازي و هوازي،تست تنفس،تست قلبي عروقي تنفسي و
تست سنجش متابوليسم و کالري( سنجش کالري در حالت آرامش،تعيين متابوليسم بدن،تعيين سوخت و ساز بدن در حالت استراحت و ... ) به وسيله دستگاه تست پيشرفته ورزشي
اسکن کف پا به وسيله دستگاه پيشرفته اسکن و ارجاع آن به مراکز معتبر جهت ساخت کفي
استعداد يابي (افراد 15-7)